Het Cyber Risk Assessment stelt u in staat om in een korte tijd inzicht te krijgen in de Cyber Security Risico’s van uw organisatie op basis van forensisch bewijs. Vervolgens helpen wij u de geïdentificeerde risico’s te beperken. Dit assessment vraagt een minimale inzet van uw IT team.

Het door onszelf ontwikkelde Cyber Risk Assessment is voor 80% geautomatiseerd en wordt daarnaast voor 20% verreikt door onze senior forensische specialisten en Incident Handlers. Het resultaat van het Cyber Risk Assessment biedt op basis van Machine Learning, opgedane kennis van 750,000 eerdere scans en de ruim 500 afgehandelde Cyber Incidenten, inzicht in de sterke en zwakke gebieden van uw Cybersecurity infrastructuur. Vanuit dit inzicht worden praktische maatregelen opgesteld om uw IT operatie veiliger te maken en zodoende uw bedrijfsrisico’s te verlagen.

Secrutiny Cybersecurity - Cyber Risk Analyser Chart

CLICK IMAGE TO ENLARGE

Zicht krijgen op Cybersecurity risico’s

Cyber Risico Analyse gaat over het begrijpen van de operationele structuren en processen van uw organisatie (taxonomie), deze in kaart te brengen op basis van aantoonbare en bewezen bedrijfs- en operationele risico’s, om vervolgens context- en impactmodellen te creëren waarmee prioriteiten kunnen worden gegeven aan cyberrisico’s.

Deze duidelijke focus bespaart tijd, geld en middelen en stelt ons in staat sterke partnerships met onze klanten op te bouwen en vanuit deze samenwerking een continu verbeterproces voor Cybersecurity in te richten.

Een geautomatiseerd forensisch Cybersecurity Audit proces

Secrutiny heeft een Cyber Risk Assessment (CRA)-ontwikkeld wat het forensische-data-analyseproces automatiseert, en met behulp van telemetrische, datasets de technische hygiëne van de IT infrastructuur en houding van de gebruikers bewaakt en verbetert.

Ons SMART- Analytics platform is beschikbaar voor een eenmalige scan of wordt ingezet als een continue audit proces om risico’s te identificeren die verband houden met uw configuraties, processen en menselijk gedrag, zodat factoren door IT beheer kunnen worden verwijderd die risico en misbruik vertegenwoordigen.

Sturing geven aan security op de lange termijn

De eindresultaten van het Cyber Risk Assessment worden verreikt met het advies van onze forensisch security specialisten. De eventuele urgente risico’s die in een vroeg stadium al aan het licht komen (binnen enkele uren na het processen van de data), kunnen onmiddellijk worden opgevolgd.

Daarnaast wordt er voor het IT-team een Hygiëne workbook aangeleverd om operationele sturing en begeleiding te bieden om toekomstige Cyber risico’s te verminderen. Kennis, hulpmiddelen en goede voorbeelden uit de praktijk zijn allemaal essentiële bouwstenen voor Cybersecurity op de lange termijn en bieden het IT-team een bredere, slimmere en efficiëntere manier van werken.

Slide

Slide "Secrutiny's Cyber Risk Assessment heeft inzicht gegeven in risico's waarvan wij ons niet bewust waren. De resultaten worden gebruikt om weloverwogen beslissingen te nemen om het security design te verbeteren binnen IT-operations” Information Security Manager, Investeringsmaatschappij Slide “Traditionele Cyber assessments zijn vooral gebaseerd op een papieren exercitie; Het geeft een generiek en risicogebaseerd inzicht, gebaseerd op beleid, werkwijze en controle op een moment. Meer dan 30 jaar ervaring in Information Security, Secrutiny's Cyber Risk Assessment heeft veruit het waardevolle resultaat opgeleverd” Head of Information Security, Leading UK construction group Slide “Secrutiny biedt een service die meer kosteneffectief is ten opzichte van uitbreiding van mijn security team. Ze hebben de marktkennis om de Cybersecurity hygiëne voorop te laten lopen om ervoor te zorgen dat onze organisatie beschermd is.” Chief Information Officer, Advocatenkantoor Slide “Waar andere security Assessments die we hebben uitgevoerd, meer vragen dan antwoorden hebben opgeleverd, heeft Secrutiny's Cyber Risk Assessment onze Security Posture aanzienlijk verbeterd. Door risico's inzichtelijk te maken op basis van forensisch bewijs, hebben we vulnerabilities kunnen identificeren en oplossen. Secrutiny’s uitgebreide ervaring binnen het Cyber Risk Assessment, heeft ons instaat gesteld dit voornamelijk te bereiken door een combinatie van open source toepassingen en onze bestaande infrastructuur” Emea Asia Senior VP, Wereldwijde Vastgoed en Investererings Organisatie

Testimonials

“Secrutiny’s Cyber Risk Analyser (CRA) has provided comprehension of risks that we were not aware of. The results will be used to make informed decisions that embed security by design according to IT operations.”

Investment Management
Information Security Manager

“Traditional cyber audits are based on paper exercises; giving a generic view of risk based on policy, process and controls in place. Over nearly 30 years in information security, Secrutiny’s CRA has given the most meaningful results by far.”

Construction
Cyber and Information Security Manager

“Secrutiny provide a service that is more cost-effective than me building out my team to manage security. They also have the market knowledge to keep my security toolkit ahead of the curve, ensuring the firm is secure.”

Legal
Head of IT

“We use Secrutiny because they are always keeping us up to date with emerging technologies that challenge the norm, to make us better or save us money. They will have completed the due diligence to reduce our risk and will always deliver on their commitment”

Real Estate
IT Infrastructure Specialist