24-uurs Incident Response Service vanuit ons Security Operations Centre (SOC)

Wij bieden zowel een volledig outsourced SOC Service als een co-managed SOC Service. Bij de co-managed SOC variant worden delen van uw eigen SOC door ons verzorgd. Beide Services monitoren en testen continu de correcte werking van uw Security Controls, en worden tekortkoming geïdentificeerd en aangescherpt.

Secrutiny Cybersecurity - SOC and Reporting Chart

CLICK IMAGE TO ENLARGE

Geïntegreerde systemen

De relatie tussen een Security Operations Centre en Security Information & Event Management (SIEM) zou zich moeten kenmerken door samenhang en nauwe integratie. Echter, in de praktijk zien we het SOC toch vaak te veel los staan van SIEM, terwijl een volledig geïntegreerde opzet veel betere resultaten zou opleveren. Secrutiny biedt full-service consultancy voor een juiste opzet van uw SOC/SIEM operatie met bewezen succes op werkzaamheid, rapportage en budgettaire controle.

Monitoring per Use Cases

Wij ontwikkelen een set van algemeen geaccepteerde Cybersecurity regels om IT-beheerders te informeren over een verscheidenheid aan Events, te weten:

  • Externe aanvallen op de infrastructuur
  • Schendingen van het beleid op informatieveiligheid
  • Ongeoorloofd digitaal gedrag en misbruik door derden
  • Zwakke punten in systemen of configuraties
  • Ongeoorloofd digitaal gedrag van gebruikers.

Continu verbeteren

Wij laten niets aan het toeval over en bieden een rigide en gepaste aanpak op het monitoren van de “wie, wat, waarom, waar en wanneer” om er zeker van te zijn dat al uw systemen en medewerkers doen wat u van hen verwacht dat ze doen. Daarnaast houden wij voor u zicht op de belangrijkste marktinformatie en onze technische accountmanagers geven sturing aan een doorlopend proces van verbeterslagen.

Secrutiny Cyber Security

Slide

Slide "Secrutiny's Cyber Risk Assessment heeft inzicht gegeven in risico's waarvan wij ons niet bewust waren. De resultaten worden gebruikt om weloverwogen beslissingen te nemen om het security design te verbeteren binnen IT-operations” Information Security Manager, Investeringsmaatschappij Slide “Traditionele Cyber assessments zijn vooral gebaseerd op een papieren exercitie; Het geeft een generiek en risicogebaseerd inzicht, gebaseerd op beleid, werkwijze en controle op een moment. Meer dan 30 jaar ervaring in Information Security, Secrutiny's Cyber Risk Assessment heeft veruit het waardevolle resultaat opgeleverd” Head of Information Security, Leading UK construction group Slide “Secrutiny biedt een service die meer kosteneffectief is ten opzichte van uitbreiding van mijn security team. Ze hebben de marktkennis om de Cybersecurity hygiëne voorop te laten lopen om ervoor te zorgen dat onze organisatie beschermd is.” Chief Information Officer, Advocatenkantoor Slide “Waar andere security Assessments die we hebben uitgevoerd, meer vragen dan antwoorden hebben opgeleverd, heeft Secrutiny's Cyber Risk Assessment onze Security Posture aanzienlijk verbeterd. Door risico's inzichtelijk te maken op basis van forensisch bewijs, hebben we vulnerabilities kunnen identificeren en oplossen. Secrutiny’s uitgebreide ervaring binnen het Cyber Risk Assessment, heeft ons instaat gesteld dit voornamelijk te bereiken door een combinatie van open source toepassingen en onze bestaande infrastructuur” Emea Asia Senior VP, Wereldwijde Vastgoed en Investererings Organisatie

Testimonials

“Secrutiny’s Cyber Risk Analyser (CRA) has provided comprehension of risks that we were not aware of. The results will be used to make informed decisions that embed security by design according to IT operations.”

Investment Management
Information Security Manager

“Traditional cyber audits are based on paper exercises; giving a generic view of risk based on policy, process and controls in place. Over nearly 30 years in information security, Secrutiny’s CRA has given the most meaningful results by far.”

Construction
Cyber and Information Security Manager

“Secrutiny provide a service that is more cost-effective than me building out my team to manage security. They also have the market knowledge to keep my security toolkit ahead of the curve, ensuring the firm is secure.”

Legal
Head of IT

“We use Secrutiny because they are always keeping us up to date with emerging technologies that challenge the norm, to make us better or save us money. They will have completed the due diligence to reduce our risk and will always deliver on their commitment”

Real Estate
IT Infrastructure Specialist